Özgeçmiş

                                               ÖZGEÇMİŞ

Ahmet Alkayış, 24 Mart 1979’da Adıyaman’da doğdu. Adıyaman Lisesinden (1996) ve Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu (2006). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ana bilim dalında tezsiz yüksek lisans eğitimini “1991 Tarihli Psikoloji Dersi Öğretim Programının ve Psikoloji Ders Kitabının İncelenmesi” başlıklı çalışması ile tamamladı (2009). İstanbul, Sivas ve Adıyaman’da çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı (2006-2015). Yerel ve Ulusal Kanallarda Eğitim Uzmanı olarak televizyon programlarına konuk oldu. Üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilerin bilmesi gerekenleri, etkili ders çalışma ve motivasyon, sınav kaygısıyla baş etmenin yolları, sınav stratejileri ve Dikey Geçiş Sınavı hakkında yerel ve ulusal gazetelere yazılar yazdı.

Çukurova Üniversitesinde Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu ve Prof. Dr. Uluğ Nutku’nun Anısına Türkiye’de İnsan Felsefesi Çalışmaları Sempozyumu’nda “Takiyettin Mengüşoğlu’nda İnsan” başlıklı bildiriyi sundu (2015). “Dil ve Zihin Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme” isimli makaleyi yazdı (2017). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ana bilim dalında doktora eğitimini “Felsefi Antropoloji Bağlamında Eğitim-Dünya Barışı İlişkisinin Yeniden Düşünülmesi” başlıklı çalışması ile tamamladı (2018). Karakedi Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi’nin İstanbul Özel 15. sayısına editörlük yaptı (2018). Charlotte Perkins Gilman’ın Kadınlar Ülkesi” isimli makaleyi yazdı (2018). “Dil Felsefesi Bağlamında Wittgenstein’in Tractatus Logico-Philosophicus ile Felsefi Soruşturmalar Döneminin Karşılaştırılması” isimli makaleyi yazdı (2018).

Azerbaycan Mektebi Dergisi’nde (Azerbaijan journal of Educational Studies), “Psikolojik Açıdan Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları” isimli makaleyi yazdı. Makale Azeri Türkçesine çevrilerek yayımlandı (2018). Azerbaycan Uluslararası Felsefi ve Disiplinlerarası Araştırmalar Dergisi Metafizika’da (the journal of the international philosophical and interdisciplinary researches) “Aydınlanmacı Eğitim ve İnsan Hakları Çerçevesinde Eğitim ve Dünya Barışı Düşüncesi” isimli makaleyi yazdı (2018). “Eğitim Felsefesi Bağlamında Mesleki Danışmanlık” isimli makaleyi yazdı. Makale Türkçe, İngilizce ve Azeri Türkçesine çevrilerek yayımlandı (2019). Üsküdar Üniversitesi’nde Rehber Danışman ve Eğitim Uzmanı olarak çalıştı (2015-2019). Mart 2019’dan beri Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

“Psikolojik Açıdan Sınav Kaygısı ve Baş Etmenin Yolları” isimli kitabı yazdı (2019). Aynı zamanda 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul Medipol Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. “Felsefi Akımlar Üzerine Bazı Değerlendirmeler – 20. Yüzyıl Örneği” isimli makaleyi yazdı (2020). “Felsefi Antropoloji Çerçevesinde Uluğ Nutku’da İnsan” isimli kitap bölümünü yazdı (2020). “Çevre ve Etik İlişkisinin Eğitim Felsefesi Bakımından Sorunsallaştırılması” isimli makaleyi yazdı (2020).

“Çağdaş Sorunlar Karşısında İnsan ve Eğitim” isimli kitabı yazdı (2020).